Intake/eerste controle

Je eerste controle op de praktijk is meestal rond 9 weken en duurt 45 minuten. Tijdens de eerste controle stellen we jou en je partner vragen over jullie gezondheid. Komen er ziekten of aangeboren afwijkingen voor in de familie? Hoe is een eventuele eerdere zwangerschap en bevalling verlopen?

We geven we adviezen en zullen we zelf bloed bij je afnemen om je glucose, hemoglobine (Ijzervoorraad), hepatitis, lues, HIV, bloedgroep, rhesus c enD en bloedgroepantistoffen te bepalen.

Als het kan luisteren we naar het hartje met de doptone.


Met alle informatie die we deze controle verzamelen maken we samen met jullie een persoonlijk plan voor de zwangerschap.Uiteraard is er ruimte voor vragen en leggen we jullie uit wat je kunt verwachten van ons. Tijdens het intake gesprek vertellen wij jullie ook, indien gewenst, welke onderzoeken in de zwangerschap mogelijk zijn waarbij een mogelijke aandoening of lichamelijke afwijking opgespoord kan worden. Het betreft de zogenaamde prenatale screening.Meer informatie: