Wat kun je verwachten van ons?

In de zwangerschap heb je ons gezien en hebben we controles bij je gedaan. Maar als jullie ons bellen tijdens de bevalling; wat doen we dan?
Ben je bij de start van de bevalling bij ons onder zorg, dan begeleiden wij in principe de bevalling. Je kiest zelf of je thuis of in het ziekenhuis wil bevallen met ons (poliklinisch). Het kan zijn dat wij tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld door je vorige bevalling(en), aangeven dat wij om medische redenen adviseren dat je in het ziekenhuis bevalt. Wij noemen dit een plaatsindicatie.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Te ruim bloedverlies tijdens of na de bevalling in de voorgeschiedenis (fluxus).
 • Groep-B-Streptokokken-dragerschap (indien je wenst om met antibiotica te bevallen)

In bepaalde gevallen beval je met een medische indicatie. Soms bestaat er al een medische indicatie in de zwangerschap, waarbij de zorg wordt overgenomen door het ziekenhuis. Er zijn ook medische indicaties die ontstaan tijdens de bevalling. Onze collega's in het ziekenhuis begeleiden dan verder de bevalling.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Eerdere keizersnede (tot 36 weken bij ons onder zorg)
 • Pijnstillingswens tijdens de bevalling (anders dan lachgas)
 • Door zwangerschapscomplicaties zoals zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes kan het zijn dat een geplande inleiding nodig is.
 •   Ook wanneer de baby in het vruchwater gepoept heeft (meconiumhoudend vruchtwater).

Als je ons nodig hebt tijdens de bevalling bel je ons op het dienstnummer. Afhankelijk van de fase van de bevalling komen wij bij je thuis langs en doen we controles.

Beval je van je eerste kindje en wil je in het ziekenhuis bevallen, dan is er na de eerste visite vaak nog ruimte om thuis af te wachten. We spreken dan meestal af om ongeveer 2-3 uur later terug te komen. We controleren de vordering van de ontsluiting.

Is het niet je eerste kind, gaat de bevalling vaak wat sneller, en is er vaak de eerste keer dat we komen al genoeg ontsluiting voor ons om bij je te blijven of om naar het ziekenhuis te gaan.

We bewaken de voortgang en veiligheid tijdens de bevalling. We gaan uit van de fysiologie. Wij adviseren en informeren jullie tijdens de bevalling, maar doen nooit iets routinematig of zonder jullie toestemming.

Soms ervaar je de pijn als te heftig om vol te houden en is pijnstilling noodzakelijk. Ook daar is de gynaecoloog voor nodig. Lees hierover meer onder het kopje pijnstilling tijdens de bevalling.
Als de baby er eenmaal is, gaat die in principe meteen bij jou op de borst en wordt afgedroogd. Wij gaan aan de slag met de nageboorte. Die komt meestal na 20 minuten.

Van ons kan je verwachten dat wij:

 • de navelstreng laten uitkloppen
 • huid op huid contact
 • niet standaard toediening van medicatie
 • uitleg geven over wat we doen en waarom
 • Na de bevalling kijken we of je gehecht moet worden. Is dit zo, geven we je een lokale verdoving.
 • Als je en beetje bijgekomen bent en de baby misschien al heeft gedronken aan de borst, wegen we de baby en kijken we de baby na. 

Communicatie met jullie over wat we aan het doen zijn, is heel belangrijk. Soms had je bedacht om thuis te bevallen, maar gaat het zo langzaam dat we aanraden om naar het ziekenhuis te gaan en andersom kan het zijn dat jullie niet thuis wilden, maar dat het zo snel ging dat je toch thuis bleef. Of jullie veranderden van gedachten. Het is allemaal goed zolang het met moeder en kind goed gaat.